Peter Takáč

Mgr. Peter TAKÁČ

je PhD. študent na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Jeho oblasťou výskumu je: estetika (problémy lookizmu, transhumánna estetika, vylepšenie ľudskej estetiky), etika, biomedicínska etika (vylepšenia prostredníctvom plastickej chirurgie) a bioetické témy riešené v rámci Centra pre bioetiku so záujmom o estetiku ľudského vylepšovania.

Kontakt: pete.takacjohn(at)doegmail.com

Odborné zameranie: estetika ľudského vylepšenia; etika; estetika; bioetika; medicínska etika.

Konzultačná odbornosť: špecializácia na estetické zlepšovanie človeka.

Manažérske skúsenosti: participácia na organizácii podujatí LOQUERE I., II., Katedra filozofie a aplikovanej filozofie, FF UCM., participácia na projekte Sci-fi filozofia.

Pedagogické skúsenosti: Textový seminár z dejín filozofie; Úvod do filozofie; Špeciálny textový seminár z epistemológie.

Ďalšie záujmy: umelec a ilustrátor kníh, fanúšik čiernych mačiek, zberateľ starožitných slovníkov.


Vybrané publikácie a prezentácie

2019

The Current Problems of Lookism. In: Global Bioethics / 21 st. Internationl Conference: Ethical Thinking Past and Present. (ETPP 2019 /21 ), UNESCO Chair in Bioethics: Faculty of Arts, University of Prešov.

2018

Aesthetic Human Enahancement. Young Philosophy 2018, FÚ SAV, Bratislava.

Odorčák, J., Takáč, P.: Automatization of beauty: Technological and aesthetical paradoxes of human enhancement. Aesthethic human enhancement. Týždeň vedy a techniky, UCM 2018, Department of Philosophy and applied philosophy, FA UCM.

The Architecture of Self. In: Peter Fraňo, Mária Jakúbeková, Peter Takáč (eds.): Loquere II, Trnava: FF UCM, 2018.