Multidimenzionálne podoby trans – a post-humanizmus / Pozvánka na konferenciu

4. august 2021

Multidimenzionálne podoby trans – a post-humanizmus / Pozvánka na konferenciu

Srdečne Vás pozývame na vedecké sympózium:

MULTIDIMENZIONÁLNE PODOBY TRANS – A POST-HUMANIZMUS / 23. - 26. August 2021

Medzi prednášajúcimi sú David Černý (Centrum Karla Čapka, CZ), Adam Doležal (Česká akadémia vied, CZ), Martin Zielina (Univerzita Karlova, CZ), Jana Kostincová (Univerzita Hradec Králové, CZ), Peter Sýkora (UCM Centrum pre bioetiku, SK), Bogumila Suwara (Slovenská akadémia vied, SK), Ivan Lacko (Univerzita Komenského, SK) Matúš Porubjak (Univerzita sv. Cyrila a Metoda, SK) spolu s ďalšími. Jana Tomašovičová - Centrum bioetiky UCM, Trnava Juraj Odorčák - Centrum bioetiky UCM, Trnava Jozef Lenč - Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, Peter Takáč, Ondrej Hriadel - Univerzita sv. Cyrila a Metoda.

Pre viac informácii sledujte web.

Späť