Jozef Lenč

PHDr. Jozef LENČ, PhD.

je politológ a výskumný pracovník Centra pre bioetiku so záujmom o politickú analýzu budúcich politických systémov a demokracie v post-ľudskej budúcnosti. Je odborným asistentom a pedagógom Katedry filozofie a aplikovanej filozofie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na Slovensku.

Kontakt: jozef.lencjohn(at)doeucm.sk

Odborné zameranie: politológia; súčasné a budúce výzvy politiky; dystopické romány; vzťah medzi náboženstvami a politikou; politická filozofia.

Konzultačná odbornosť: analýza súčasnej politickej situácie na Slovensku; postavenie moslimov na Slovensku; filozofické aspekty popularizácie vedy a techniky.

Manažérske skúsenosti: predseda Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Pedagogické skúsenosti: Úvod do politológie (bakalársky kurz, seminár); Úvod do štúdia štátu a práva (bakalársky kurz, prednášky); Úvod do sociológie (bakalársky kurz, prednášky); Sociálna filozofia (magisterský kurz, prednášky); Islamská a židovská filozofia (absolventský kurz, prednášky).

Ďalšie záujmy: parlamentné diskusie a americký futbal