Ondrej Hriadel

Mgr. Ondrej HRIADEL

je PhD. študent na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Zameriava sa na témy filozofie mysle, vedomia, umelej inteligencie – strojové učenie, hlboké učenie.

Kontakt: ondro.hriadeljohn(at)doegmail.com

Odborné zameranie: filozofia mysle; vedomie; umelá inteligencia; strojové učenie; hlboké učenie.

Pedagogické skúsenosti: Filozofia mysle; Seminár z epistemológie, Seminár z existencializmu, Špeciálny textový seminár z antickej filozofie.


Vybrané publikácie a prezentácie

2021

Irelevantnosť Turingovho testu v súčasnom hlbokom učení  = The Irrelevance of the Turing Test in Current Deep Learning / Ondrej Hriadel, 2021. DOI DOI 10.5817/pf21-2-2396.
In: Pro-Fil : internetový časopis pro filosofii : an Internet Journal of Philosophy. - ISSN 1212-9097, Roč. 22, č. 2 (2021), s. 28-44 [online].

2020

Kognitívna (ne)uzavretosť umelej inteligencie (Deep learning) = Cognitive (in)closure of artificial intelligence (Deep learning) / Ondrej Hriadel, 2020.
In: LOQUERE : interdisciplinárna doktorandská konferencia : zborník príspevkov : interdisciplinárna doktorandská konferencia : zborník príspevkov / zostavovateľ: Igor Cintula, Kristína Mydlová, Veronika Kalivodová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. - ISBN 978-80-572-0067-3, s. 105-117 [CD-ROM].

Kognitívna (ne)uzavretosť umelej inteligencie (Deep learning) = Cognitive (in)closure of artificial intelligence (Deep learning) / Ondrej Hriadel, 2020.
In: LOQUERE : interdisciplinárna doktorandská konferencia : zborník abstraktov : interdisciplinárna doktorandská konferencia : zborník abstraktov / zostavovateľ: Igor Cintula, Kristína Mydlová, Veronika Kalivodová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. - ISBN 978-80-572-0068-0, s. 22-23.