Tomáš Károly

PhDr. Tomáš Károly, PhD.

je odborným asistentom na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave so zameraním na metafyziku a analytickú filozofiu.

Kontakt: tomas.karoly(at)ucm.sk

Odborné zameranie: kauzalita, dispozičné vlastnosti, zákony prírody, ontológia.

Konzultačná odbornosť: logika, metafyzika, bioetika, identita osoby, ľudská prirodzenosť.

Pedagogické skúsenosti: kritické myslenie: logika (bakalársky kurz, prednášky), ontológia (bakalársky kurz, prednášky), bioetika (bakalársky kurz, prednášky), epistemológia (bakalársky kurz, semináre), problémy súčasnej filozofie (bakalársky kurz prednášky), identita osoby (magistersky kurz, prednášky), veda a technika (magistersky kurz, prednášky), postmoderna (magistersky kurz, prednášky).

Ďalšie záujmy: skoky na lyžiach.

Vybrané publikácie a prezentácie

2022

O empirickej nevyhnutnosti – kategorické, dispozičné vlastnosti a zákony prírody. In Pro-Fil 23(1), 2022. s. 28-42. https://doi.org/10.5817/pf22-1-20946

2016

Odhaľovanie kauzálnych väzieb. In Ostium, roč. 12, 2016, č. 2. http://www.ostium.sk/sk/odhalovanie-kauzalnych-vazieb

2015

Tri interpretácie Humovej teórie príčinnosti a problém falošných príčin. In Ostium, roč. 11, 2015, č. 4. http://www.ostium.sk/sk/tri-interpretacie-humovej-teorie-pricinnosti/