Konferencie

Konferencie

Oblasti ekopoetiky

Na medzinárodnej a interdisciplinárnej konferencii „Oblasti ekopoetiky“ vystúpia so svojimi príspevkami v sekcii Bioetika prof. Peter Sýkora, dr. Bogumiła Suwara, dr. Andrej Rozemberg, doc. Jana Tomašovičová, mgr. Tomáš Gašpar, dr. Tomáš Károly a mgr. Kristián Valachovič.

Konferenciu zo sekcie bioetiky môžete sledovať online prostredníctvom aplikácie Zoom:

https://us06web.zoom.us/j/6165095747?pwd=NytaYy9jWVVjSmpxZ0NONUMvbWJmQT09

Metting ID: 616 509 5747

Heslo: 1111alebo prostredníctvom Facebooku:

https://www.facebook.com/Obszaryekopoetyki

Areas of Ecopoetic_program.pdf

Areas of Ecopoetic_program.pdf  –  1,3 MB

information-about-the-authors-of-papers-text-summaries-keywords.pdf

information-about-the-authors-of-papers-text-summaries-keywords.pdf  –  344,6 KB

Prague school of Bioethics

Medzinárodná konferencia
20. – 21. október 2022
2. Lekářska fakulta, Univerzita Karlova, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

V sekcii Vaccination výstúpi aj Prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. z Centra pre bioetiku na UCM s príspevkom Biopolitics of COVID-19 Vaccination - The Slovak Case. Viacej informácií o programe a prednášajúcich nájdete tu: https://www.praguesb.cz/program.html.

čítať viac...

Multidimenzionálne podoby trans- a post- humanizmu

Vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou
23. – 26. augusta 2021

Kongresové centrum SAV, Zámok Smolenice

Medzi prednášajúcimi sú David Černý (Centrum Karla Čapka, CZ), Adam Doležal (Česká akadémia vied, CZ), Martin Zielina (Univerzita Karlova, CZ), Jana Kostincová (Univerzita Hradec Králové, CZ), Peter Sýkora (UCM Centrum pre bioetiku, SK), Bogumila Suwara (Slovenská akadémia vied, SK), Ivan Lacko (Univerzita Komenského, SK) Matúš Porubjak (Univerzita sv. Cyrila a Metoda, SK) spolu s ďalšími. Jana Tomašovičová_Centrum bioetiky UCM, Trnava Juraj Odorčák_Centrum bioetiky UCM, Trnava Jozef Lenč_Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava Peter Takáč, Ondrej Hriadel_Univerzita sv. Cyrila a Metoda.

Čítať viac...

Moderný biodiskurz a stieranie hraníc

Medzinárodný vedecký workshop
11. novembra 2020
Bratislava, Slovensko / Online

Dynamický vývoj moderných biovied v oblasti génových modifikácií, vylepšovania človeka či syntetického vytvárania nových foriem života priniesol so sebou viaceré zmeny a rozsiahle transformácie, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť súčasných humanitných vied. Za jeden z najvýraznejších javov možno považovať viacúrovňové prekračovanie hraníc medzi rôznymi vedeckými disciplínami a stieranie platnosti doterajších identifikačných kritérií, výkladových rámcov i noriem posudzovania. Hlavným zámerom medzinárodného vedeckého workshopu Moderný biodiskurz a stieranie hraníc bolo konzistentne zareagovať na túto aktuálnu situáciu a analyzovať posuny hraníc z viacerých filozofických perspektív, najmä však z ontologickej, epistemologickej a etickej perspektívy. Ďalším cieľom bolo zmapovať súčasné transdisciplinárne prekračovanie hraníc medzi biovedeckými a umeleckými diskurzmi. Predložený zborník obsahuje abstrakty príspevkov, ktoré odzneli na medzinárodnom workshope a vstúpili do priestoru otvorenej filozofickej diskusie.

Čítať viac...

Prísľuby a nástrahy emergentných technológií pre život človeka

Medzinárodné sympózium
7. november 2016
Bratislava, Slovensko

Centrum pre bioetiku Katedry filozofie a aplikovanej filozofie Filozofickej fakulty UCM v spolupráci s Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV Vás srdečne pozývajú na medzinárodné sympózium Prísľuby a nástrahy emergentných technológií pre život človeka.

Medzinárodné sympózium Prísľuby a nástrahy emergetných technológií pre život človeka bolo financované z grantu Agentúry pre výskum a vývoj (APVV) č. APVV 379-12.

Čítať viac...

Nano-bio-info-kognitívne technológie a človek XXI. storočia

Multidisciplinárna konferencia
27. november 2015
Bratislava, Slovensko

Centrum pre bioetiku Katedry filozofie Filozofickej fakulty UCM v spolupráci s Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV Vás srdečne pozývajú na multidisciplinárnu konferenciu Nano-bio-info-kognitívne technológie a človek XXI. storočia.

Multidisciplinárna konferencia Nano-bio-info-kognitívne technológie a človek XXI. storočia bola financovaná z grantu Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) č. APVV 379-12.

Čítať viac...