Peter Fraňo

doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD.

je docentom na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave so zameraním na skúmanie rímskej filozofie.

kontakt: peter.franojohn(at)doeucm.sk

Odborné zameranie: rímska filozofia; antická filozofia; grécka a latinská filozofická terminológia; prekladanie filozofických textov z latinského do slovenského jazyka.

Konzultačná odbornosť: rímska filozofia; prekladanie latinských filozofických textov.

Manažérske skúsenosti: vedúci Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave.

Pedagogické skúsenosti: úvod do filozofie (bakalársky kurz, prednáška); textový seminár z dejín antickej filozofie (bakalársky kurz, seminár); základy religionistiky (bakalársky kurz, prednáška); etika (bakalársky kurz, prednáška); textový seminár z etiky (bakalársky kurz, seminár); ekonómia a rozhodovanie (magisterský kurz, prednáška).

Ďalšie záujmy: literatúra


Vybrané publikácie a prezentácie

2023

Problematika diagnostikovania depresie v antike: prípad Cicero / Peter Fraňo, 2023. In: Teoretické koncepty a prax medicíny v dejinách / M. Gogola, A. Mesiarkin. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023. - (Historia Medicinae Slovaca ; 8). - ISBN 978-80-223-5626-8, s. 99-108.

The social, therapeutic and didactic dimensions of shame in Seneca's thinking / Peter Fraňo, Dominik Novosád, 2023. - Kategória do roku 2021 ADM. DOI DOI 10.5817/pf23-1-33840. In: Pro-Fil : internetový časopis pro filosofii : an Internet Journal of Philosophy : internetový časopis pro filosofii : an Internet Journal of Philosophy. - ISSN 1212-9097 (online), Roč. 24, č. 1 (2023), s. 13-22 [online].

2022

Fulgentius and the allegorical interpretation of the first line of Virgil's Aeneid / Peter Fraňo, 2022. - Kategória do roku 2021 ADM. DOI DOI 10.1556/068.2022.00017. In: Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. - ISSN 0044-5975, Roč. 61, č. 3 (2022), s. 369-376.

O pokoji mysle = De Tranquillitate Animi / Lucius Annaeus Seneca, Peter Fraňo ; recenzenti: Matúš Porubjak, Michal Habaj. - 1. vyd. - Bratislava : Perfekt, 2022. - Kategória do roku 2021 EAJ. - 141 s. - ISBN 978-80-8226-068-0.

Storytelling und die Sprache der Rechtsextremisten : (Fallstudie: Aischylos' Schutzflehenden) / Peter Fraňo, 2022. In: Spezifische Diskurse des Rechtspopulismus / zost. Georg Schuppener, Ján Demčišák, Simona Fraštíková ; recenzenti: Jorg Meier, Monika Hornáček Banášová. - 1. vyd. - Ahrensburg : Tredition, 2022. - ISBN 978-3-347-75420-1, s. 149-162 [print].

2021

Senecov spis O pokoji mysle a pandémia ochorenia Covid-19 = Seneca's Treatise On the Tranquillity of the Mind and the Covid-19 Pandemic / Peter Fraňo, 2021. - Kategória do roku 2021 ADD. DOI DOI 10.31577/filozofia.2021.76.10.4. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X, Roč. 76, č. 10 (2021), s. 780-789.