Mariusz Pisarski

Mariusz PISARSKY, PhD.

je odborným asistentom v Centre pre bioetiku na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a na Katedre žurnalistiky a médií Vysokej školy technickej a komunikačnej v poľskom Rzeszowe. Je tiež prekladateľom, editorom a riaditeľom niekoľkých projektov digitálnej literatúry v Poľsku, vrátane prekladov Michael Joyce’s hypertexts afternoon, A Story and Twilight Symphony, Stephanie Strickland and Nick Montfort’s poetry generator Sea and Spar Between Medzi jeho nedávne publikačné aktivity patria Two Ends and One Beginning: Notes on the Future of Writing in the Post-Medial Context, in: On the Fringes of Literature and Digital Media Culture, Brill, Amsterdam 2018 a spoluvydanie kolektívnej monografie Remediation: Crossing Discursive Boundaries. Central European Perspective, Peter Lang 2019.

Kontakt: m.pisarskijohn(at)doeuw.edu.pl

Odborné zameranie: nové médiá; komparatívna literatúra; vedecko-fantastické štúdie; herné štúdie; digitálne humanitné vedy; Štúdie sociálnych médií; semiotika; hypertext; bioetika.

Konzultačná odbornosť: digitálne publikovanie, nový mediálny diskurz, interaktívna skúsenosť a gamifikácia.

Manažérske skúsenosti: manažovanie novinárskych tímov, manažovanie tímov pre online vydávanie časopisov, e-kníh a interaktívnych projektov.

Pedagogické skúsenosti: kurzy digitálnej komunikácie na Varšavskej univerzite (2014-2020); interaktívne kurzy tvorivého písania beletrie v Krakove (festival Ha!wangarda) a Poznani (LEM Lab, Univerzita Adama Mickiewicza 2020); kurz digitálnych humanitných vied v Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave (2014).


Vybrané publikácie a prezentácie

2019

Suwara, B. Pisarski, M.: Remediation: Introducing Voices and Discourses from Central Europe. In: Bogumiła Suwara a Mariusz Pisarski (eds.): Remediation: Crossing Discursive Boundaries. Central European Perspective. Bogumiła Suwara a Mariusz Pisarski (eds.) Berlin (Nemecko) : Peter Lang, 2019, ISBN 978-3-631-79504-0, p. 7-15.

Pisarski, M., Szczęsna, E., Kubiński, P.: Strategies for the Creation of Meaning in Digital Art. In: Bogumiła Suwara a Mariusz Pisarski (eds.): Remediation: Crossing Discursive Boundaries. Central European Perspective. Berlin : Peter Lang, 2019, ISBN 978-3-631-79504-O.

The Kardashian moment: hashtag, selfie and the broken Internet. In: Social Communication, Vol. 5, Iss. 2, (2019), p. 53–61.

2018

Two Ends and One Beginning: Notes on the Future of Writing in the Post-Medial Context. In: Kalla, I., Poniatowska, P., & Michułka, D. (eds.): On the Fringes of Literature and Digital Media Culture. Leiden: Brill, Rodopi.