Videá

From Messianic Diaspora to Biomedia Avatars. New Traits of Eastern- European Reception of the East: From 18th to 21st Century
Mgr. Bogumiła Suwara, PhD.; Mariusz Pisarski, PhD.
Sci-fi filozofia: Problém vymierania
Mgr. Pavlína Bakošová / Malý Berlín, Trnava
Sci-fi filozofia: Sci-fi demokracia - Vláda idiotov či vláda nadľudí?
PhDr. Jozef Lenč, PhD. / Malý Berlín, Trnava
Prísľuby a riziká nových technológií pre ľudstvo
Prof. RnDr. Peter Sýkora, PhD., Mgr. Jana Tomašovičova, PhD., Mgr. Juraj Odorčák, PhD. / Malý Berlín, Trnava
Sci-fi filozofia: „Liečenie“ génov (o génovej terapii)
Prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. / Malý Berlín, Trnava
Noc filozofie: O filozofoch, ktorí chcú biotechnologicky zmeniť ľudstvo
Mgr. Juraj Odorčák, PhD. / Malý Berlín, Trnava
Sci-fi filozofia: Technická kontrola lásky
Mgr. Juraj Odorčák, PhD. / Malý Berlín, Trnava
Automatizácia krásy: O paradoxoch technického a estetického vylepšovania človeka
Mgr. Juraj Odorčák, PhD., Mgr. Peter Takáč / Malý Berlín, Trnava
Sci-fi filozofia: Ôsmy deň stvorenia: Editovanie ľudských génov: časť I
Prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD / Malý Berlín, Trnava
Sci-fi filozofia: Ôsmy deň stvorenia: Editovanie ľudských génov: časť II
Prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD / Malý Berlín, Trnava