Novinky

Novinky

22. október 2022

Oblasti ekopoetiky

Na medzinárodnej a interdisciplinárnej konferencii „Oblasti ekopoetiky“ vystúpia so svojimi príspevkami v sekcii Bioetika prof. Peter Sýkora, dr. Bogumiła Suwara, dr. Andrej Rozemberg, doc. Jana Tomašovičová, mgr. Tomáš Gašpar, dr. Tomáš Károly a mgr. Kristián Valachovič.

14. október 2022

Celosvetovo extrémne vysoký konšpiračný index na Slovensku

(Tlačová správa)

Centrum pre bioetiku na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci s agentúrou Focus zisťovalo v dňoch 10.8. - 21.8. 2022 na reprezentatívnej vzorke 1514 respondentov hodnotu tzv. konšpiračného indexu na Slovensku. Ukázalo sa, že konšpiračný index na Slov...

14. október 2022

Prague School of Bioethics

Medzinárodná konferencia
20. – 21. október 2022
2. Lekářska fakulta, Univerzita Karlova, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

V sekcii Vaccination výstúpi aj Prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. z Centra pre bioetiku na UCM s príspevkom Biopolitics of COVID-19 Vaccination - The Slovak Case.

4. august 2021

Multidimenzionálne podoby trans – a post-humanizmus / Pozvánka na konferenciu

Srdečne Vás pozývame na naše vedecké sympózium o transhumanizme a posthumanizme, ktoré sa uskutoční na Smolenickom zámku v dňoch 23. - 26. 8. 2021.

27. júl 2021

Etické problémy asistovanej reprodukcie / TV diskusia

Prof. Sýkora bol hosťom diskusnej relácie televízie TA3 o etických problémoch asistovanej reprodukcie.

4. júl 2021

Proti absurdnej myšlienke slobody ako slobody byť infikovaný a infikovať covidom aj ostatných.

Rozhovor s prof. P. Sýkorom v denníku Pravda o predpokladanom konflikte medzi právami jednotlivca a politikou verejného zdravia pri očkovaní proti Covid-19.

Médiá

Veda ako nová politická sila

TV rozhovor / RTVS / 15.5.2020 / Peter Sýkora

Téma: Veda, nová politická sila / Večera s Havranom

Hosť: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. (UCM CB)

Popis: Veda sa dostala do popredia, nie ako slúžka politiky, ale ako jeden z hlavných pilierov riadenia spoločnosti. Znamená epidemická situácia aj emancipáciu vedy od politiky, porážku šarlatánov, alebo je to pokus, ako prejsť z politického, do biopolitického sveta? Hosť prof. RNDr. Peter Sýkora PhD. bioetik, filozof UCM Trnava.

Celé video:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14084/227121

Fokus

Rádio Slovensko / 18.9.2019 / Peter Sýkora

Téma: Fokus vedci s Danielom Hevierom.

Hosť: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. (UCM CB)

Popis: Diskusia o biológii, bioetike a stave súčasných filozofických problémov.

Celé audio:
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1275/1197914

Túžba po nesmrteľnosti

RTVS / 8.1.2019 / Juraj Odorčák

Téma: Túžba po nesmrteľnosti /Večera s havranom

Hostia: Peter Križan, genetik, Miroslav Marcelli, filozof, Juraj Odorčák (UCM CB)

Popis: Túžba po večnom živote a mladosti je centrom mnohých náboženských predstáv a vedeckých teórií. Tieto myšlienky inšpirujú aj umelecký a farmaceutický priemysel. Prečo chceme žiť večne? Ako blízko sme k dosiahnutiu večného života? Ako by vyzeral život a čo by sa stalo so smrťou?

Celé video:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14084/176726#823

Symposion

Rádio Slovensko / 5.8.2019 / Juraj Odorčák

Téma: Myslenie vo veľkom

Hosť: Mgr. Juraj Odorčák, PhD. (UCM CB)

Popis: Diskusia o globalizácii a súčasných problémoch spôsobených informačnými technológiami a novými komunikačnými platformami.

Celé audio:
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11260/1124732

Koniec antropocentrického modelu?

RTVS / 3.10.2017 / Peter Sýkora

Téma: Končí antropocentrický model sveta? / Večera s Havranom

Hostia: Václav Bělohradský, filozof, Peter Sýkora (UCM CB), Zuzana Števulová, Liga za ľudské práva.

Popis: Prestane byť človek stredom sveta? Končí antropocentrický model sveta? Technológie, klimatické zmeny, demografické pohyby a transhumanizmus vyvolajú tlak na predefinovanie postavenie človeka v novej konfigurácii sveta. Aké práva a aké hrozby číhajú na emancipovaného človeka, staneme sa otrokmi pokroku, pripravíme sa o slobody, alebo ich jednoducho prestaneme potrebovať? V čom bude spočívať budúca jedinečnosť človek a jeho práv?

Celé video:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14084/137712

Fokus

Rádio Slovensko / 10.8.2018 / Peter Sýkora

Téma: Fokus vedci s Danielom Hevierom.

Hosť: Prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. (UCM CB)

Popis: Diskusia o biológii, bioetike a stave súčasných filozofických problémov.

Celé audio:
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1275/972813

Genetická revolúcia

RTVS / 17.3.2015 / Peter Sýkora

Téma: Genetická revolúcia /Večera s Havranom

Hostia: Prof. MUDr. Jozef Glasa, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Prof. RNDr. Peter Sýkora, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM CB) a právnik Ján Drgonec.

Popis: Dieťa troch rodičov. Čo znamená nedávna úspešná genetická terapia uskutočnená vo Veľkej Británii? Bude mať dieťa naozaj troch rodičov? Je zákrok poškodením jeho práv? Ako sa bude vyvíjať genetika po tomto zákroku, a ako na ňu budú reagovať náboženské organizácie? Čo sa stalo a čo to znamená? V čom je to prelomové a v čom revolučné? Je to prelomenie právneho a politického tabu?

Celé video:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14084/61574

Nočná pyramída

Rádio Slovensko / 11.1.2016 / Peter Sýkora

Hosť: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. (UCM CB)

Popis: Diskusia s biológom a filozofom Petrom Sýkorom a jeho akademickej ceste a úspechoch.

Celé video:
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11436/363043

Video

From Messianic Diaspora to Biomedia Avatars. New Traits of Eastern- European Reception of the East: From 18th to 21st Century
Mgr. Bogumiła Suwara, PhD.; Mariusz Pisarski, PhD.
Sci-fi filozofia: Problém vymierania
Mgr. Pavlína Bakošová / Malý Berlín, Trnava
Sci-fi filozofia: Sci-fi demokracia - Vláda idiotov či vláda nadľudí?
PhDr. Jozef Lenč, PhD. / Malý Berlín, Trnava