Prague School of Bioethics

14. október 2022

Prague School of Bioethics

Medzinárodná konferencia
20. – 21. október 2022
2. Lekářska fakulta, Univerzita Karlova, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

V sekcii Vaccination výstúpi aj Prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. z Centra pre bioetiku na UCM s príspevkom Biopolitics of COVID-19 Vaccination - The Slovak Case. Viacej informácií o programe a prednášajúcich nájdete tu: https://www.praguesb.cz/program.html.

Späť