Pavlína Bakošová

Mgr. Pavlína BAKOŠOVÁ

je PhD. študentka na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Zameriava sa na problémy identity, existenčných rizík, etiky a metafyziky zániku.

Kontakt: p.bakosovajohn(at)doeyahoo.com

Odborné zameranie: metafyzika identity; analytická filozofia; filozofia existenčných rizík; etika vyhynutia ľudstva.

Pedagogické skúsenosti: Filozofia identity; Existencializmus; Bioetika.

Ďalšie záujmy: milovníčka black metalu, proti vymieraniu.


Vybrané publikácie a prezentácie

2021

Bakošová, P., Fraňo, P.: O vymieraní, ľudstve a proaktívnom prístupe k budúcnosti. Rozhovor s Pavlínou Bakošovou. = About Extinction, Humanity and a Proactive Approach to the Future. Interview with Pavlína Bakošová. In: Ostium, Vol. 17, No. 2. ISSN 1336-6556.

Odorčák, J., Bakošová, P.: Robots, Extinction, and Salvation: On Altruism in Human–Posthuman Interactions. In: Religions, Vol. 12, No. 4: 275. ISSN 2077-1444. https://doi.org/10.3390/rel12040275

Francesca Ferrando: Philosophical Posthumanism (review). In: World Literature Studies, Vol. 13, No. 1., p. 97-99. ISSN 1337-9275. https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.1.8

2020

Bakošová, P., Odorčák, J.: Posthumanism and Human Extinction: Apocalypse, Species, and Two Posthuman Ecologies. In: Journal for the Study of Religions and Ideologies, Vol. 19, Iss. 57, p. 47-62. ISSN 1583-0039.

Bakošová, P., Odorčák, J.: Posthumanizmus a posledný človek = Posthumanism and the Last Man. In: Jana Tomašovičová, Juraj Odorčák, J. (eds.): Modern Bio-Discourse and Blurring Borders (B.o.A.), p. 6. Trnava: University of Sts. Cyril and Methodius in Trnava Press. ISBN 978-80-572-0086-4.

2018

Znaky realizmu v sociálnom konštruktivizme Willarda Van Ornam Quina = Symbols of Realism in Social Constructivism of Willard Van Ornam Quin. In: Fraňo, P., Jakúbeková, M., Takáč, P. (eds.): Loquere II. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, p. 24-30.