Veda, vzdelávanie, poradenstvo a konzultácie

Hlavným cieľom centra je vytvoriť regionálnu sieť špecialistov, ktorí sa zameriavajú na výskum a popularizáciu bioetiky v jej širšom chápaní, ktorá zahŕňa medicínsku etiku, environmentálnu etiku, globálnu etiku, etiku technológií a teóriu odhadovania technológií.

Centrum pre bioetiku na UCM (UCM CB)

Centrum pre bioetiku na UCM (UCM CB) založil profesor Peter Sýkora v roku 2008 ako prvé centrum tohto druhu na Slovensku pri Katedre filozofie a aplikovanej filozofie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

UCM CB sa zameriava na systematickú analýzu vplyvu nových technológií na spoločnosť a jednotlivcov. Chápeme, že dynamický rozvoj v biológii, medicíne a informačných technológiách predstavuje bezprecedentné výzvy a príležitosti na prehodnotenie diskurzu v etike, legislatíve a sociálnej politike.

Novinky a médiá

Novinky

22. október 2022

Oblasti ekopoetiky

Na medzinárodnej a interdisciplinárnej konferencii „Oblasti ekopoetiky“ vystúpia so svojimi príspevkami v sekcii Bioetika prof. Peter Sýkora, dr. Bogumiła Suwara, dr. Andrej Rozemberg, doc. Jana Tomašovičová, mgr. Tomáš Gašpar, dr. Tomáš Károly a mgr. Kristián Valachovič.

14. október 2022

Celosvetovo extrémne vysoký konšpiračný index na Slovensku

(Tlačová správa)

Centrum pre bioetiku na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci s agentúrou Focus zisťovalo v dňoch 10.8. - 21.8. 2022 na reprezentatívnej vzorke 1514 respondentov hodnotu tzv. konšpiračného indexu na Slovensku. Ukázalo sa, že konšpiračný index na Slov...

14. október 2022

Prague School of Bioethics

Medzinárodná konferencia
20. – 21. október 2022
2. Lekářska fakulta, Univerzita Karlova, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

V sekcii Vaccination výstúpi aj Prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. z Centra pre bioetiku na UCM s príspevkom Biopolitics of COVID-19 Vaccination - The Slovak Case.

4. august 2021

Multidimenzionálne podoby trans – a post-humanizmus / Pozvánka na konferenciu

Srdečne Vás pozývame na naše vedecké sympózium o transhumanizme a posthumanizme, ktoré sa uskutoční na Smolenickom zámku v dňoch 23. - 26. 8. 2021.

27. júl 2021

Etické problémy asistovanej reprodukcie / TV diskusia

Prof. Sýkora bol hosťom diskusnej relácie televízie TA3 o etických problémoch asistovanej reprodukcie.

4. júl 2021

Proti absurdnej myšlienke slobody ako slobody byť infikovaný a infikovať covidom aj ostatných.

Rozhovor s prof. P. Sýkorom v denníku Pravda o predpokladanom konflikte medzi právami jednotlivca a politikou verejného zdravia pri očkovaní proti Covid-19.

Videá

From Messianic Diaspora to Biomedia Avatars. New Traits of Eastern- European Reception of the East: From 18th to 21st Century

Mgr. Bogumiła Suwara, PhD.; Mariusz Pisarski, PhD.

Sci-fi filozofia: Problém vymierania

Mgr. Pavlína Bakošová / Malý Berlín, Trnava

Sci-fi filozofia: Sci-fi demokracia - Vláda idiotov či vláda nadľudí?

PhDr. Jozef Lenč, PhD. / Malý Berlín, Trnava

Team

S hrdosťou vám predstavujeme náš tím.

Verejnosť a ocenenia

UCM CB pre verejnosť

Žáner sci-fi predpovedal niektoré scenáre, ktorým momentálne čelíme, no budúcnosť je iná, než o akej sme kedy snívali. Mali sme založiť novú spoločnosť na Marse, ale namiesto toho sme závislí od sociálnych médií. Možno 21. storočie bude iné ako sen, pretože ľudstvo sa snaží posúvať svoje hranice bez jasnej vízie. Mohli by sme sa pokúsiť prekonať obmedzenia nášho druhu vývojom nových foriem (ne)prirodzeného výberu založeného na inteligentnom výbere, ale koho to bude voľba a pre akú inteligenciu sa rozhodneme?
Sci-fi filozofia: Séria verejných prednášok

Ocenenia a úspechy

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) pod dozorom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydala novú správu Excellence in Science, ktorá oceňuje realizáciu a výsledky práce najlepších slovenských odborníkov v rôznych oblastiach vedy. Je nám cťou oznámiť, že projekt UCM CB APVV-0379-12 Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vzhľadom na vylepšovanie človeka bol zaradený medzi najlepšie projekty v oblasti humanitných vied.

Partneri